Header-binnen-illustr-01

Over ons

Taalmeesterschap bestaat sinds 2013 en is voortgekomen uit de afdeling Nederlands Schrijven van Gilde Amsterdam. De organisatie van Taalmeesterschap berust bij enkele coördinatoren. Zij dragen zorg voor het tot stand brengen en het begeleiden van de koppelingen tussen taalcoaches en cliënten, en zij bewaken de continuïteit van deze hulp voor anderstaligen. Ook die coördinatoren werken op basis van vrijwilligheid. Op dit moment zijn de coördinatoren: Frits Brommet en Gerda de Bruijn.

Taalmeesterschap is niet afhankelijk van subsidies en wil dat ook niet zijn. Dat is de reden waarom de organisatie zich geen vast bezoekadres veroorlooft. Alle vrijwilligers, zowel taalcoaches als coördinatoren, werken vanuit hun huisadres en/of in openbare gelegenheden zoals scholen of bibliotheken.

Algemeen contactadres: info@taalmeesterschap.org  Als u belangstelling heeft voor het werk als taalcoach, kunt u ook via dit mailadres contact met ons opnemen.


Geinteresseerd?

Neemt u contact met ons op!