Nederlands schrijven voor anderstaligen

Taalmeesterschap is een vrijwilligersorganisatie in de regio Amsterdam.

Taalmeesterschap geeft ondersteuning aan studenten en werkenden op hbo- en academisch niveau, die niet in Nederland zijn geboren en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

De cliënten van Taalmeesterschap zijn mensen die het Nederlands al vrij goed beheersen, maar die in hun studie of hun werk nog vaak fouten maken in de geschreven taal. 

De taalhulp is gericht op het correct Nederlands schrijven in scripties, projectvoorstellen, verslagen, werkstukken, beleidsnotities, vergaderstukken e.d. 

Deze ondersteuning wordt gegeven tijdens afspraken die de cliënt met zijn of haar taalcoach maakt, en aan de hand van teksten die de cliënt voor de studie of het werk geschreven heeft.

Hier kunt u meer lezen over wat wij aanbieden.

Hier kunt u zich aanmelden.